Privacy statement

WIJ RESPECTEREN UW PRIVACY
U bent clublid van Fit&Go. Dit kan zowel met als zonder actief lidmaatschap. Uw gegevens zijn én blijven uw persoonsgegevens. Uw privacy is ons vertrekpunt.

Transparant
We leggen u duidelijk uit hoe we uw gegevens verzamelen en waarvoor we die gebruiken.
Veilig
We gebruiken uw gegevens, goed beveiligd, alleen voor onze diensten. We delen uw gegevens niet met derden voor hun marketingdoeleinden, behalve als we uw expliciete toestemming hebben.
Keuze & controle
U bepaalt of we uw gegevens voor extra diensten mogen gebruiken. U kunt uw gegevens over deze diensten wijzigen of verwijderen.
Innovatief & open
We blijven bedenken hoe we uw privacy kunnen verbeteren en staan open voor suggesties en vragen.

PRIVACY STATEMENT versie januari 2024
De privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft u een aantal rechten om uw persoonsgegevens ook zelf beter te beschermen en te beheren.

Bescherming van uw gegevens
De melding is erop gericht u informatie te verstrekken over uw rechten en vrijheden die u kunt laten gelden ten opzichte van de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens. De overeenkomst beschrijft ook de maatregelen die we nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Doel van verzamelen van uw gegevens
Nadat u met toestemming uw gegevens aan ons verstrekt heeft, gebruiken we deze om u van onze diensten en faciliteiten gebruik te laten maken. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de volgende diensten; aanvragen proefles/periode, aanmelden lidmaatschap, opname in leden administratie, informatie verstrekking over producten, diensten en evenementen,deelname aan clubactiviteiten en evenementen, betalingen lidmaatschap, mutaties lidmaatschap, klachten en opzeggen lidmaatschap.

Type & opslag van uw gegevens
De gegevens die wij opvragen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën
1. uw naam
2. uw N.A.W. gegevens
3. uw lidmaatschap
4. uw bankgegevens
5. uw bezoekdata aan de club
6. uw fysieke-, (beperkte) medische- & testgegevens
We bewaren uw gegevens deze gegevens in geautomatiseerde systemen van bedrijven met wie wij een verwerkers overeenkomst hebben.

Veiligheid & Vertrouwelijkheid van uw gegevens
Fit&Go VOF en Den Edel Sport BV nemen gepaste maatregelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. In het bijzonder om te vermijden dat ze vervormd of beschadigd worden, of dat niet toegelaten derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid)
U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen, door aan de receptie van de club het serviceformulier in te vullen. Dit heeft wel tot gevolg dat we onze diensten en producten niet langer aan u kunnen leveren. Mail ons op administratie@fitgo.nl en we verwijderen uw gegevens.